Công ty Cổ phần ACEINVEST VIỆT NAM được thành lập và đi vào hoạt động năm 2019 trên cơ sở tổ chức lại đơn vị thành viên của Tập đoàn NDTV GROUP.

Thành viên sáng lập ACEINVEST VIỆT NAM là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư bất động sản và tư vấn đầu tư. ACEINVEST Việt Nam là cầu nối giữa giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai các dự án thuộc ngành nghề lĩnh vực đa dạng như phát triển trường học, khu công nghiệp, giao thông, phát triển nhà ở, văn phòng, thủy sản, điện mặt trời…

Công ty Cổ phần ACEINVEST VIỆT NAM cung cấp cho khách hàng thông tin về các dự án, giải pháp hỗ trợ thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư, tư vấn xây dựng phương án đầu tư – kinh doanh, giải pháp tài chính, thu xếp vốn… giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất.

 • Tầm nhìn

Trở thành Công ty tư vấn và xúc tiến đầu tư hàng đầu Việt Nam.

 • Sứ mệnh
  • Đối với thị trường: Cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp đầu tư chất lượng cao giúp khách hàng có được lựa chọn đầu tư tối ưu
  • Đối với cổ đông và đối tác: Hợp tác, chia sẻ vì mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững “Win-Win”
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, khuyến khích sáng tạo; tạo cơ hội phát triển về kiến thức, kinh nghiệm, thu nhập cao và công bằng
  • Đối với xã hội: Đóng góp vào các hoạt động phát triển cộng đồng trên tinh thần hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích xã hội.
 • Giá trị
  • Nhân: Nội bộ đoàn kết, cam kết hành động, lấy lợi ích khách hàng là trung tâm
  • Tâm: Sản phẩm dịch vụ tư vấn, đầu tư chất lượng cao, gìn giữ giá trị đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật.
  • Tín: Trung thành, bền bỉ, không ngừng cố gắng để luôn giữ được uy tín, niềm tin của khách hàng, đối tác và bạn bè.